Klapa sv. Luke na 24. Otočkom proljeću
24.05.2016
Osnovna škola “Kamešnica” proslavila dan škole
27.05.2016
Klapa sv. Luke na 24. Otočkom proljeću
24.05.2016
Osnovna škola “Kamešnica” proslavila dan škole
27.05.2016

9. lipnja 2016. u 19 sati u općinskoj dvorani biti će održano predstavljanje knjige “Cetinska krajina u NDH” autora prof. Stjepana Markovića

Cetinska krajina u NDH autora prof. Stjepana Markovića opsežno je znanstveno djelo o događajima Drugoga svjetskog rata u Cetinskoj krajini. Djelo je nastalo na temelju brojnih i uglavnom neobjavljenih dokumenata koji se nalaze u Državnom arhivu u Splitu, Muzeju Cetinske krajine u Sinju i Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Uz arhivsku građu autor je koristio više tomova različitih zbornika dokumenata kao i više desetaka objavljenih znanstvenih djela koja obrađuju tematiku razdoblja NDH. Uz navedeno, u djelu su korišteni iskazi oko stotinu svjedoka, sudionika ili žrtava rata koji se u tekstu vješto isprepliću sa arhivskom građom i stvaraju cjelovitu i konzistentnu cjelinu .

Prateći vremenski slijed događaja autor je opisao sve ono što rat doista jest. Osim opisa oružanih sukoba, navedene su bezbrojne pljačke, otmice i odvođenja ljudi u nepoznato, ubojstva, prepadi, diverzije, masovne represalije, palež, suđenja, internacije, mučenja zatvorenika, ubojstva svećenika, odmazde… Autor poimenično navodi stotine žrtava rata, vrijeme i način njihova stradanja. Razjašnjeni su brojni kontroverzni događaji, opisani su zločini pripadnika različitih vojski za trajanja rata. Opisano je osnivanje i djelovanje građanskih institucija NDH u Cetinskoj krajini. U potpunosti je prikazan razvoj vojnih postrojbi NDH u Cetinskoj krajini, njihova brojnost, razmještaj i imena najviših zapovjednika. Koristeći nova saznanja autor je ukazao na pogreške u djelima jugoslavenskih i suvremenih historiografa u kojima je opisan razvoj partizanskog pokreta u Dalmaciji i stradanje prvih partizanskih odreda u Cetinskoj krajini. Jačanje partizana tijekom godina rata autor povezuje sa velikim vojnim operacijama i uspjesima angloameričke vojske na europskim bojištima. Brojni dokumenti u djelu dokazuju stvarnu narav djelovanja talijanskih vojnih zapovjednika i talijanske građanske uprave. Njihov cilj bio je jačanje vlastitih pozicija i onemogućavanje djelovanja vlasti NDH pri čemu su im pomoć pružali četnici sa kojima su Talijani usko surađivali i naoružavali ih tijekom talijanske okupacije. Podređenost vojnih postrojbi NDH talijanskim zapovjedništvima odredila je i djelokrug djelovanja vojske NDH koja bez talijanskog dopuštenja nije mogla izvršiti bilo kakvu vojnu operaciju sa ciljem uništenja protivnika. Nastupanje i vojne operacije njemačke vojske praćene su brojnim represalijama u kojima je stradalo civilno stanovništvo. Njemački zločini počinjeni iz odmazda kao i njihovi sukobi sa partizanima temeljito su opisani u radu. Poslijeratna partizanska represija posebno je obrađena u djelu. Autor donosi izvorne zapisnike sa suđenja u Sokolskom domu u Sinju, dokumente sa suđenja fra Petru Glavašu, popise „narodnih neprijatelja“, imena više stotina „likvidiranih“ pripadnika vojske ili civila koji su podržavali vlasti i poredak NDH. Opisujući poslijeratnu partizansku represiju, autor objelodanjuje desetke presuda pripadnicima seoskih milicija u sastavu vojske NDH koji su bez ikakve mogućnosti obrane osuđeni na vremenske kazne zatvora sa prisilnim radom i višegodišnjim gubitkom građanskih prava.

Tijekom rata, mještani općine Otok bili su izvrgnuti brojnim napadima i pljačkama koje su počinile različite vojske, ubojstvima, ali i masovnim represalijama. Osim prikaza vrlo čestih oružanih sukoba, autor donosi preslike izvornih dokumenata u kojima su opisana ubojstva pojedinih ljudi (npr. Marka Pupića Bakrača i Ante Samardžića), razjašnjava stradanje mještana Milanovića u napadu talijanskog zrakoplova, kao i nasilni boravak i vrlo brojne pljačke partizana u mjestu. Represalije njemačke vojske potkraj ožujka 1944. obrađene su analizom i usporedbom izvornih arhivskih dokumenata sa iskazima suvremenih svjedoka i preživjelih žrtava rata. Partizanska poslijeratna represija donijela je nova stradanja mještana Otoka koji su gotovo u potpunosti naznačeni kao protivnici novog režima a neki od njih našli su se na popisima „narodnih neprijatelja“ sa predvidljivom sudbinom. Knjiga je oplemenjena brojnim fotografijama koje prate tekst i daju mu dodatnu argumentaciju. Cetinska krajina u NDH je prema riječima prof. dr. Aleksandra Jakira, dekana Filozofskog fakulteta u Splitu „kapitalno djelo, plod vrlo minuciozne i utemeljene studije o nadasve krvavom i teškom razdoblju u povijesti Cetinske krajine u doba ekstrema“. Knjiga Cetinska krajina u NDH autora Stjepana Markovića napisana je na 580 stranica, recenzenti knjige su eminentni hrvatski povjesničari dr Davor Marijan, dr Nikica Barić, djelatnici Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu i prof. Stjepan Bekavac, autor više znanstvenih djela i brojnih udžbenika povijesti. Izdavač knjige je Despot infinitus d.o.o.

Predstavljanje knjige održati će se u Otoku 9. lipnja 2016. u 19 sati u općinskoj dvorani. Knjigu će predstaviti Branko Samardžić, načelnik općine Otok, Stjepan Bekavac, recenzent i urednik, Zvonimir Despot, vlasnik izdavačke kuće Despot infinitus d.o.o., kao i sam autor Stjepan Marković.

Skip to content