Klapa sv. Luke na 24. Otočkom proljeću
24. svibnja 2016.
Osnovna škola “Kamešnica” proslavila dan škole
27. svibnja 2016.

9. lipnja 2016. u 19 sati u općinskoj dvorani biti će održano predstavljanje knjige “Cetinska krajina u NDH” autora prof. Stjepana Markovića

Cetinska krajina u NDH autora prof. Stjepana Markovića opsežno je znanstveno djelo o događajima Drugoga svjetskog rata u Cetinskoj krajini. Djelo je nastalo na temelju brojnih i uglavnom neobjavljenih dokumenata koji se nalaze u Državnom arhivu u Splitu, Muzeju Cetinske krajine u Sinju i Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Uz arhivsku građu autor je koristio više tomova različitih zbornika dokumenata kao i više desetaka objavljenih znanstvenih djela koja obrađuju tematiku razdoblja NDH. Uz navedeno, u djelu su korišteni iskazi oko stotinu svjedoka, sudionika ili žrtava rata koji se u tekstu vješto isprepliću sa arhivskom građom i stvaraju cjelovitu i konzistentnu cjelinu .

Prateći vremenski slijed događaja autor je opisao sve ono što rat doista jest. Osim opisa oružanih sukoba, navedene su bezbrojne pljačke, otmice i odvođenja ljudi u nepoznato, ubojstva, prepadi, diverzije, masovne represalije, palež, suđenja, internacije, mučenja zatvorenika, ubojstva svećenika, odmazde… Autor poimenično navodi stotine žrtava rata, vrijeme i način njihova stradanja. Razjašnjeni su brojni kontroverzni događaji, opisani su zločini pripadnika različitih vojski za trajanja rata. Opisano je osnivanje i djelovanje građanskih institucija NDH u Cetinskoj krajini. U potpunosti je prikazan razvoj vojnih postrojbi NDH u Cetinskoj krajini, njihova brojnost, razmještaj i imena najviših zapovjednika. Koristeći nova saznanja autor je ukazao na pogreške u djelima jugoslavenskih i suvremenih historiografa u kojima je opisan razvoj partizanskog pokreta u Dalmaciji i stradanje prvih partizanskih odreda u Cetinskoj krajini. Jačanje partizana tijekom godina rata autor povezuje sa velikim vojnim operacijama i uspjesima angloameričke vojske na europskim bojištima. Brojni dokumenti u djelu dokazuju stvarnu narav djelovanja talijanskih vojnih zapovjednika i talijanske građanske uprave. Njihov cilj bio je jačanje vlastitih pozicija i onemogućavanje djelovanja vlasti NDH pri čemu su im pomoć pružali četnici sa kojima su Talijani usko surađivali i naoružavali ih tijekom talijanske okupacije. Podređenost vojnih postrojbi NDH talijanskim zapovjedništvima odredila je i djelokrug djelovanja vojske NDH koja bez talijanskog dopuštenja nije mogla izvršiti bilo kakvu vojnu operaciju sa ciljem uništenja protivnika. Nastupanje i vojne operacije njemačke vojske praćene su brojnim represalijama u kojima je stradalo civilno stanovništvo. Njemački zločini počinjeni iz odmazda kao i njihovi sukobi sa partizanima temeljito su opisani u radu. Poslijeratna partizanska represija posebno je obrađena u djelu. Autor donosi izvorne zapisnike sa suđenja u Sokolskom domu u Sinju, dokumente sa suđenja fra Petru Glavašu, popise „narodnih neprijatelja“, imena više stotina „likvidiranih“ pripadnika vojske ili civila koji su podržavali vlasti i poredak NDH. Opisujući poslijeratnu partizansku represiju, autor objelodanjuje desetke presuda pripadnicima seoskih milicija u sastavu vojske NDH koji su bez ikakve mogućnosti obrane osuđeni na vremenske kazne zatvora sa prisilnim radom i višegodišnjim gubitkom građanskih prava.

Tijekom rata, mještani općine Otok bili su izvrgnuti brojnim napadima i pljačkama koje su počinile različite vojske, ubojstvima, ali i masovnim represalijama. Osim prikaza vrlo čestih oružanih sukoba, autor donosi preslike izvornih dokumenata u kojima su opisana ubojstva pojedinih ljudi (npr. Marka Pupića Bakrača i Ante Samardžića), razjašnjava stradanje mještana Milanovića u napadu talijanskog zrakoplova, kao i nasilni boravak i vrlo brojne pljačke partizana u mjestu. Represalije njemačke vojske potkraj ožujka 1944. obrađene su analizom i usporedbom izvornih arhivskih dokumenata sa iskazima suvremenih svjedoka i preživjelih žrtava rata. Partizanska poslijeratna represija donijela je nova stradanja mještana Otoka koji su gotovo u potpunosti naznačeni kao protivnici novog režima a neki od njih našli su se na popisima „narodnih neprijatelja“ sa predvidljivom sudbinom. Knjiga je oplemenjena brojnim fotografijama koje prate tekst i daju mu dodatnu argumentaciju. Cetinska krajina u NDH je prema riječima prof. dr. Aleksandra Jakira, dekana Filozofskog fakulteta u Splitu „kapitalno djelo, plod vrlo minuciozne i utemeljene studije o nadasve krvavom i teškom razdoblju u povijesti Cetinske krajine u doba ekstrema“. Knjiga Cetinska krajina u NDH autora Stjepana Markovića napisana je na 580 stranica, recenzenti knjige su eminentni hrvatski povjesničari dr Davor Marijan, dr Nikica Barić, djelatnici Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu i prof. Stjepan Bekavac, autor više znanstvenih djela i brojnih udžbenika povijesti. Izdavač knjige je Despot infinitus d.o.o.

Predstavljanje knjige održati će se u Otoku 9. lipnja 2016. u 19 sati u općinskoj dvorani. Knjigu će predstaviti Branko Samardžić, načelnik općine Otok, Stjepan Bekavac, recenzent i urednik, Zvonimir Despot, vlasnik izdavačke kuće Despot infinitus d.o.o., kao i sam autor Stjepan Marković.

Skip to content