Stradanje civila u ratnom vihoru 1944. godine
26.03.2014
Stradanje civila u ratnom vihoru 1944. godine
26.03.2014

NEVAŽEĆE !

Na temelju članka 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” 09/09 i 01/13), općinski načelnik Općine Otok donosi PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

OBAVIJEST !
ovaj “Pravilnik o bagatelnoj nabavi” prestao je biti važeći 15. svibnja 2017. kada je stupio na snagu
“PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI” .

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” 09/09 i 01/13), općinski načelnik Općine Otok donosi

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

Skip to content