Poziv i Dnevni red za 27. sjednicu Općinskog vijeća – 18.04.2017.g.
14.04.2017
LOKALNI IZBORI 2017. – Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Otok
05.05.2017
Poziv i Dnevni red za 27. sjednicu Općinskog vijeća – 18.04.2017.g.
14.04.2017
LOKALNI IZBORI 2017. – Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Otok
05.05.2017

Temeljem Nacionalnog programa zapošljavanja kroz Javne radove, Općina Otok poziva zainteresirane nezaposlene osobe koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave svoje prijave za zapošljavanje u Programu zaštite i očuvanja okoliša – čišćenje i održavanje kulturnih dobara, izvorišta, šetnica, poljskih putova i biciklističkih staza.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: 100-01/17-01/01
Ur.br. 2175/04-03-17-02
Otok, 25. travnja 2017.godine

P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Otok u 2017. godini

Temeljem Nacionalnog programa zapošljavanja kroz Javne radove, Općina Otok poziva zainteresirane nezaposlene osobe koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave svoje prijave za zapošljavanje u Programu zaštite i očuvanja okoliša – čišćenje i održavanje kulturnih dobara, izvorišta, šetnica, poljskih putova i biciklističkih staza.

Predviđena bruto plaća iznosi 3.839,47 kune.
Predviđeno trajanje radova je najduže do 6 mjeseci.

    Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Otok ako su:

  • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više mldb. djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti , roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

Prijave se dostavljaju do 03. svibnja 2017.g. u prostorijama općinske uprave (soba broj 5.) uz dostavu potrebne dokumentacije (preslika osobne iskaznice, potvrda HZZ-a).

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Općini Otok, tel.834-503.

Pročelnica:
Zorica Šentija

POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA
OBRAZAC ZA PRIJAVU KANDIDATA

Skip to content