POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Transparentnost proračuna
09.09.2021
D N E V N I R E D 3. sjednice Općinskog vijeća
14.09.2021
Transparentnost proračuna
09.09.2021
D N E V N I R E D 3. sjednice Općinskog vijeća
14.09.2021

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „ZAŽELI Susjede brinu o
susjedima Faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0403, KLASA:100-01/21-01/1 , UR.
BROJ:2195/01-03-21-7 od 25. svibnja 2021. godine, Općina Otok objavljuje Poziv na iskaz
interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u
nepovoljnom položaju
Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i /ili nemoćne osobe (osobe s
invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično, neovisno o
starosnoj dobi) kojima je potrebna:
• pomoć u organizaciji prehrane,
• pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice,
• pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju,
• psihosocijalna podrška,
• usluga posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja
različitih prava,
• podrška kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo,
• da se prijave za pomoć u kući koja će se pružati u sklopu projekta „ZAŽELI Susjede
brinu o susjedima Faza II“ UP.02.1.1.13.0403, financiranog iz Europskog socijalnog
fonda.
Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:
• osobe starije od 65 godina
• osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju (nemoćne osobe)
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Općine Otok kojima je potrebna pomoć
druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.
Planirano je da se potrebna potpora i podrška pruža u periodu od 12 mjeseci.
Prijavi je potrebno priložiti:
• Obrazac za prijavu korisnika,
• kopiju osobne iskaznice,
• službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe (ako isti nije naznačen na
osobnoj iskaznici),
• nemoćne osobe uz prijavu obvezno dostavljaju dokaz (službeni dokument npr. osobe s
invaliditetom dostavljaju rješenje o invaliditetu i sl.).

Obrazac za prijavu može se dobiti na adresi:

Općina Otok
Trga Dr. Franje Tuđmana 8
21 238 Otok

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno.
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Općina Otok
Trga Dr. Franje Tuđmana 8
21 238 Otok

te na mail: opcina-otok@st.t-com.hr

s naznakom „ZAŽELI Susjede brinu o susjedima Faza II“ – prijava korisnika za područje Općine Otok

Projekt „ZAŽELI Susjede brinu o susjedima Faza II“ Grad Sinj provodi u partnerstvu s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Split, Centrom za socijalnu skrb Sinj,
LAG – Sinj te Općinom Otok .
Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.438.900,00 kuna. Projekt je sufinanciran 85% iz
Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Grad Sinj i Općina Otok sudjeluju s 219 450,00 kn javnih sredstava.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

Skip to content