Ređenje đakona
13.12.2016
Motoristi dijelili darove
16.12.2016
Ređenje đakona
13.12.2016
Motoristi dijelili darove
16.12.2016

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Stipe Vuleta, sazvao je 25. sjednicu. Sjednica će se održati 20. prosinca 2016.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/16-02/06
Urbroj: 2175/04-01-16-01
Otok, 13. prosinca 2016. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

20. prosinca 2016. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 12,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Otok za 2016.g. (II)
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2016.g.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2016.g.
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2016.g.
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2016.g.
8. Plan proračuna Općine Otok za 2017.g. sa projekcijama za 2018. i 2019.g.
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2017.g.
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2017.g.
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
12. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2017.g.
13. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2017.g.
14. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2017.g.
15. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Općine Otok za razdoblje od 2015.-2017.godine s projekcijom za 2018.-2019. godinu
16. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Otok za 2016. godinu
17. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
18. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2016.g.
19. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2017.g
20.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o koeficjentima složenosti poslova radnih mjesta i osnovici za izračun plaće u DV „Žabica“ Otok
21.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana DV „Žabica“ Otok
22.Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta

25. sjednica općinskog vijeća – poziv i dnevni red

Skip to content