OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
29.06.2017
Podijeljene su knjige odlikašima
05.07.2017
OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
29.06.2017
Podijeljene su knjige odlikašima
05.07.2017

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 2. sjednicu. Sjednica će se održati 06. srpnja 2017.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/17-02/04
Urbroj: 2175/04-01-17-01
Otok, 30. lipnja 2017. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

06. srpnja 2017. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije3. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Općine Otok u 2017. godini
3. Prijedlog Odluke o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Otok
4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik
5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za javna priznanja
6. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra dijela nerazvrstane ceste na z.č.3111 K.O.OTOK
7. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2016.g.
8. Informacija o obvezi uvođenja poreza na nekretnine
9. Razno

Predsjednik:
Ivan Jukić

2. sjednica općinskog vijeća – poziv i dnevni red

Skip to content