JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
27.10.2017
Prezentacija višenamjenskog projekta “ODRŽIVO KORIŠTENJE VODNIH RESURSA SLIVA RIJEKE CETINE.”
30.10.2017
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
27.10.2017
Prezentacija višenamjenskog projekta “ODRŽIVO KORIŠTENJE VODNIH RESURSA SLIVA RIJEKE CETINE.”
30.10.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK

Temeljem odredbi članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13), i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 03/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Otok na 3. sjednici održanoj 13. rujna 2017. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE OTOK ZA 2017. GODINU

2017 – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Skip to content