Jelačke mačkare po učenju o Suncu
08.01.2016
Sufinanciranja nabave sadnog materijala
14.01.2016
Jelačke mačkare po učenju o Suncu
08.01.2016
Sufinanciranja nabave sadnog materijala
14.01.2016
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

opcina-otok.hr/…/Strategija_razvoja_Opcine_Otok_za_razdoblje_2015-2020_v_01_06_2015.pdf

opcina-otok.hr/…01/PGO_Otok_2015-2021.pdf

Ovdje preuzmite

 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. (svibanj 2015)

Strategija je živi dokument koji usmjerava razvoj Općine, a partneri koji ga izrađuju odgovaraju za uspjeh ili neuspjeh provedbe mjera koje su od presudne važnosti za pitanja razvoja infrastrukture, poduzetništva, turizma, industrije, zaposlenosti, te smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

opcina-otok.hr/…/Strategija_razvoja_Opcine_Otok_za_razdoblje_2015-2020_v_01_06_2015.pdf

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015. - 2021. GODINE

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE (ožujak 2007)

Gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

opcina-otok.hr/…01/PGO_Otok_2015-2021.pdf

 

IZVJEŠTAJ O STANJU U PROSTORU OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE OD 2014 – 2018 GODINE

IZVJEŠTAJ O STANJU U PROSTORU OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE OD 2014 – 2018 GODINE (veljača 2015)

Izvješćem o stanju u prostoru Općine Otok analizira se provođenje važećih dokumenata prostornoga uređenja i ocjenjuju provedene mjere, kao i njihova učinkovitost na svrhovito gospodarenje prostorom, zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, te drugih elemenata od važnosti za prostor Općine Otok.

opcina-otok.hr/…/Izvjestaj_o_stanju_u_prostoru_OP__OTOK-2015_konacno_za_vijece.pdf

 

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA TRILJA I OPĆINE OTOK

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA TRILJA I OPĆINE OTOK (lipanj 2007)

Izradom PUR-programa općina Otok s gradom Triljom je definiralai glavne razvojne pravce, u kojima se područje ovih dviju JLS treba razvijati. Ovi razvojni pravci predstavljaju komparativne prednosti ovog područja, te poduzetnicima trebaju poslužiti kao put u smjeru oblikovanja njihovih ideja i pokretanja poduzetničke inicijative, a općinskom vodstvu daju smjer za određivanje prioriteta u oblikovanju poticaja.

 

IZVJEŠTAJ O STANJU U PROSTORU OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE OD 2014 – 2018 GODINE (veljača 2015)
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE
PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA TRILJA I OPĆINE OTOK (lipanj 2007)
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. (svibanj 2015)

opcina-otok.hr/…/Izvjestaj_o_stanju_u_prostoru_OP__OTOK-2015_konacno_za_vijece.pdf

Skip to content