BRINEMO O NAŠEM PROSTORU I URBANOM RAZVOJU

Vijesti i događanja

28.11.2023

Zakup kućica u sklopu manifestacije „Advent u Otoku 2023.“

Na temelju Odluke o održavanju manifestacije „Advent u Otoku 2023.“, KLASA:610-01/23- 01/02, URBROJ:2181-36-02/1-22-01 od 17. studenoga 2022. godine, Općinski načelnik Općine Otok objavljuje Javni poziv za […]
20.11.2023

P O Z I V ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTUI OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06, 150/08, […]
08.11.2023

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA OTOKOPĆINSKI NAČELNIKKLASA:604-01/23-01/ 01URBROJ: 2181-36-02/1-23-2Otok, 08. studenog 2023.god. Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, […]
31.10.2023

Javni natječaj za prijam u službu namještenika – vozača u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

NAPOMENA – Ovaj oglas sadrži dodatak od 14. studenoga 2023.“OBAVIJEST o testiranju – vozač” Navedena Obavijest dodana je u prilog ovog oglasa. Na temelju članka 17. […]
31.10.2023

Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte, prostorno planiranje i komunalni sustav u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u […]
31.10.2023

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u […]