Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu
30.08.2016
Blagoslov učenika u OŠ I.Mažuranića-područno odjeljenje u Gali
07.09.2016
Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu
30.08.2016
Blagoslov učenika u OŠ I.Mažuranića-područno odjeljenje u Gali
07.09.2016

Dana 06.09.2016.godine kod vodospreme Kosinac 1 izvršeno je otvaranje radova na Projektu-„Građenje vodoopskrbnog sustava visoke zone naselja Gala“.

Dana 06.09.2016.godine kod vodospreme Kosinac 1 izvršeno je otvaranje radova na Projektu-„Građenje vodoopskrbnog sustava visoke zone naselja Gala“.

Ovim Projektom rješava se pitanje vodoopskrbe visoke zone naselja Gala, jer će se polaganjem novog cjevovoda izvršiti zamjena neadekvatne dosadašnje mreže koja nije imala primjeren tlak u sustavu. Zbog visinske razlike i povećane potrošnje vode u ljetnim mjesecima i potrošnjom u određene sate tijekom godine povremeno je dolazilo do nestanka pitke vode u višim predjelima naselja Gala. Projektom je predviđena izgradnja glavnog vodovodnog cjevovoda od vodospreme Kosinac 1, preko zaselaka Jagnjići, Mravci, Kulići, Brčići, Jandreci i Vojkovići, koja se nalaze i do 395 metara n.m.

Opskrba vodom predmetnih zaselaka predviđena je s izvorišta Kosinac, tj. iz vodospreme „Kosinac 1“, k.d. 431.30 m n.m. , V=500m3, a cjevovod će se spojiti ispred vodospreme gdje se cjevovod grana u smjeru naselja Obrovac Sinjski i prema naselju Gala. Kako na predmetnoj dionici ima malo obiteljskih kuća i gospodarskih objekata njihova ukupna dnevna količina za vodom je manja od 0.5 l/s dok se maksimalni protok koji se može pojaviti događa u slučaju požarne potrošnje i on za naselja do 5000 stanovnika iznosi 10 l/s. Cjevovod je predviđen od ljevanoželjeznih (DUCTIL) cijevi promjera 125 i 100 mm. Prosječna dubina polaganja cjevovoda je 1.25 m a širina rova za polaganje cjevovoda iznosi 70 cm. Ovim projektom je obuhvaćena izgradnja opskrbnog gravitacijskog cjevovoda ukupne duljine 4 134 m, od toga je 3 310 m promjera125 mm i 824 m promjera 100 mm.

Svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju za ovaj projekt kao i rješenje svih imovinsko/pravnih odnosa odradila je općina Otok. Izrađivač projekta je INFRA PROJEKT-d.o.o. iz Splita. Glavni nositelj aktivnosti na projektu je Vodovod i odvodnja cetinske krajine –d.o.o. , a investitori su Hrvatske vode sa 90% učešća i općina Otok sa 10% učešća. Ukupna vrijednost projekta je 2.9 miliona(s PDV-om) kn, a radovi će trajati do 5 mjeseci. Radove će izvršiti Filips-d.o.o. s podizvođačem KATIĆ CAT-d.o.o., radove će nadzirati Školjera-d.o.o. za projektiranje i nadzor iz Splita.

Otvaranju radova prisustvovali su predstavnici izvođača radova ing. građevine Aida Gluić, nadzora Robert Bilić, predstavnik Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine ing. Ivan Bugarin, načelnik općine Otok Branko Samardžič i predstavnik MO Gala gosp. Marko Mravak. Svečani čin otvaranja radova, uspjeh i sreću svim radnicima kao i krajnjim korisnicima ovog projekta blagoslovom je poželio fra Mladen Marić.(Gospodin nad vodama stoluje i djelo naših ruku učvršćuje)

{gallery}2016/09/05{/gallery}

Skip to content