Općina Otok je preko FZOE nabavila električno vozilo za otpad, električnu čistilicu i kante za odvojeno prikupljanje stakla

NATJEČAJ za prijam u službu – viši stručni suradnik za financije i proračun
23.07.2023
LIKOVNA KOLONIJA NA OVRLJI
24.07.2023
NATJEČAJ za prijam u službu – viši stručni suradnik za financije i proračun
23.07.2023
LIKOVNA KOLONIJA NA OVRLJI
24.07.2023

Putem Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Otok je nabavila:

električno vozilo za otpad (420.000,00 kuna bez PDV-a),

električnu čistilicu za otpad (430.000,00 kuna bez PDV-a)

te 700 kanti za odvojeno prikupljanje stakla (140.000,00 kuna bez PDV-a).

Ukupna vrijednost projekta je 1.237.500,00 kuna, od čega je 80%, dakle 990.000,00 kuna sa PDV-om, sufinancirano iz Fonda.

Skip to content