Ograničavanje okupljanja i druge nužne epidemiološke mjere i preporuke
03.12.2020
Odluka o odabiru kandidatkinja na projektu “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II”, “Uključi me!”
04.12.2020
Ograničavanje okupljanja i druge nužne epidemiološke mjere i preporuke
03.12.2020
Odluka o odabiru kandidatkinja na projektu “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II”, “Uključi me!”
04.12.2020

Dana 30. studenog 2020. godine u prostorijama Općine Otok uz pridržavanje epidemioloških mjera projektni tim je održao sastanak sa 20 zaposlenica koje će narednih godinu dana skrbiti za minimalno 120 krajnjih korisnika. Na sastanku je projektni tim zaposlenicama predstavio cilj projekta i projektne aktivnosti, a u konačnici i njihov način rada u posebnim epidemiološkim uvjetima.

Ovaj projekt je nastavak dosadašnjeg programa Zaželi prema kojem Općina Otok već zapošljava 32 žene tako da je na projektima Zaželi ukupno zaposleno preko 50 žena što je hvalevrijedna brojka s obzirom na činjenicu da žene starije od 50 godina u ovakvim sredinama spadaju u kategoriju teže zapošljivih osoba koje su u riziku od socijalne isključenosti i koje imaju male ili gotovo nikakve šanse za uključivanje na tržište rada.

U okviru programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Općina Otok je 30.10.2020. g. potpisala ugovor za projekt pod nazivom Uključi me!, kodnog broj: UP.02.1.1.13.0217, 85 % sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u 15% iz Proračuna RH.

PODACI O PROJEKTU:

Naziv projekta: UKLJUČI ME!

Kodni broj: UP.02.1.1.13.0217

Korisnik: OPĆINA OTOK

Partneri: HZZ – Regionalni ured Split i Centar za socijalnu skrb Sinj

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo (PT 2): Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe: 15 mjeseci (30.10.2020. – 30. siječnja 2022.)

Ukupna vrijednost projekta: 1.799.450,00 kn

Opći cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja.

Specifični cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a sa naglaskom na žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

Skip to content