Preporuke osobama u samoizolaciji – Koronavirus COVID-19
16.03.2020
Obvezatne upute broj LS-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
18.03.2020
Preporuke osobama u samoizolaciji – Koronavirus COVID-19
16.03.2020
Obvezatne upute broj LS-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
18.03.2020

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine donijela odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12, 121/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine donijela

O D L U K U
o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok

Raspisuju se prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. travnja 2020. godine.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 19. ožujka 2020. godine.

Klasa: 022-03/20-04/53
Urbroj: 50301-25/06-20-3
Zagreb, 12. ožujka 2020.

* Sve upute i obrasci dostupni su na službenim stranicama Državnog izbornog povjerenstva

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora
Objava biračima
Obvezatne upute

Skip to content