ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Otok
24.08.2018
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Otok, 2018 – Svi dokumenti
24.08.2018
ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Otok
24.08.2018
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Otok, 2018 – Svi dokumenti
24.08.2018

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok na 10. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok na 10. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Skip to content