Obvezatne upute broj LS-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova – Srpanj 2020

ODLUKA o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok – Srpanj 2020
10.06.2020
Objava biračima
15.06.2020
ODLUKA o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok – Srpanj 2020
10.06.2020
Objava biračima
15.06.2020

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. donijelo je Obvezatne upute za prijevremene izbore za članove Općinskog vijeća Općine Otok

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 013-06/20-01/05
URBROJ: 507-03/08-20-11
Zagreb, 4. lipnja 2020.

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16 i 98/19, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-I
REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok, KLASA: 022-03/20-04/227, URBROJ: 50301-25/06-20-2 od 4. lipnja 2020. raspisani su prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok.
Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 19. ožujka 2020.
Izbori će se održati u nedjelju, 12. srpnja 2020.

2. Rokovi teku od
12. lipnja 2020. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Orahovice kao i prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Otok moraju prispjeti u nadležna izborna povjerenstva u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, dakle do
25. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 21. stavak 1. Zakona /

4. Nadležna izborna povjerenstva sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Orahovice i sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Otok, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Orahovice, odnosno Općine Otok u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do
27. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 26. stavak 1. Zakona /

5. Nadležna izborna povjerenstva dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu pravovaljane kandidacijske liste radi objave cjelovite informacije o svim kandidacijskim listama.
Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.
/članak 26. stavak 2. Zakona /

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do
10. srpnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 35. stavak 1. Zakona /

7. Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19:00 sati, dakle
od 11. srpnja 2020. u 00:00 sati
do 12. srpnja 2020. u 19:00 sati.
/članak 35. stavak 3. Zakona /

8. Nadležna izborna povjerenstva objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do
26. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 69. stavak 1. Zakona /

9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do
29. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 42. stavak 6. Zakona /

10. Nadležna izborna povjerenstva moraju imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do
1. srpnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 44. stavak 2. Zakona I

11. Glasovanje traje neprekidno
12. srpnja 2020. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
/članak 74. Zakona/

12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnim izbornim povjerenstvima, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do
13. srpnja 2020. do 7:00 sati.
/članak 65. Zakona I

13. Nadležna izborna povjerenstva utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do
13. srpnja 2020. do 19:00 sati.

14. Nadležna izborna povjerenstva objavljuju bez odgode rezultate izbora sukladno članku 86. Zakona.
/članak 86. Zakona /

15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama”, a stupaju na snagu 11. lipnja 2020.

17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

ODLUKA
Obvezatne upute

Skip to content