Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Plan rada i financijski plan za 2016. godinu

Potpisani ugovori o stipendiranju za akademsku godinu 2015/2016
23.12.2015
Jelačke mačkare po učenju o Suncu
08.01.2016
Potpisani ugovori o stipendiranju za akademsku godinu 2015/2016
23.12.2015
Jelačke mačkare po učenju o Suncu
08.01.2016

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Plan rada i financijski plan za 2016. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Plan rada i financijski plan za 2016. godinu

TOMISLAV BILOKAPIĆ – FINANCIJSKI PLAN i PLAN RADAZA 2016

Skip to content