Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2019.godini
27.02.2019
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – IVAN JUKIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
01.03.2019
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2019.godini
27.02.2019
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – IVAN JUKIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
01.03.2019

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

TOMISLAV BILOKAPIĆ – Izvješće o primljenim donacijama za 2018. godinu
TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu & Bilješke

Skip to content