Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MRAVAK ANĐELKO – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/18 – 31. siječnja 2018.
26.02.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JUKIĆ IVAN – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
26.02.2018
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/18 – 31. siječnja 2018.
26.02.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JUKIĆ IVAN – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
26.02.2018

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MRAVAK ANĐELKO – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MRAVAK ANĐELKO – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

MRAVAK ANĐELKO – Izvješće o primljenim donacijama za 2017. godinu & Bilješke
MRAVAK ANĐELKO – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Skip to content