Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BILOKAPIĆ TOMISLAV – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MRAVAK ANĐELKO – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021
28.12.2017
POZIV nezaposlenim građanima za ostvarivanje prava na besplatno obrazovanje odraslih
05.01.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MRAVAK ANĐELKO – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021
28.12.2017
POZIV nezaposlenim građanima za ostvarivanje prava na besplatno obrazovanje odraslih
05.01.2018

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BILOKAPIĆ TOMISLAV – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BILOKAPIĆ TOMISLAV – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021

BILOKAPIĆ TOMISLAV – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021

Skip to content