Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – ERCEG STIPE – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.

Skip to content