Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2019.
09.09.2019
Izvješće o javnoj raspravi i ponovnoj javnoj raspravi
11.09.2019
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2019.
09.09.2019
Izvješće o javnoj raspravi i ponovnoj javnoj raspravi
11.09.2019

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći podnosi se u pisarnici Općine Otok osobnom dostavom ili poštom do 30 rujna 2019. godine

OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T
O DODJELI NOVČANE POMOĆI ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE S PODRUČJA OPĆINE OTOK ZA 2019/2020.

Temeljem Odluke o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok za 2019/2020. šk.god., učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Otok, u 2019./2020. šk.god., isplatit će se novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna po učeniku.

 Zahtjev za dodjelu novčane pomoći podnosi se u pisarnici Općine Otok osobnom dostavom ili poštom do 30 rujna 2019. godine Zahtjevu je potrebno priložiti potvrdu o upisu u srednju školu i presliku osobne iskaznice roditelja.

Obrazac za podnošenje zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama Općine Otok (ispod) ili osobno u zgradi općine od 8 do 14 sati.

ZAHTJEV

Skip to content