OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja općine Otok za 2019/2020.šk.g.

UPU – Urbanistički plan uređenja centra naselja Otok
10.10.2019
Dani općine Otok i blagdan sv. Luke 2019. godine
11.10.2019
UPU – Urbanistički plan uređenja centra naselja Otok
10.10.2019
Dani općine Otok i blagdan sv. Luke 2019. godine
11.10.2019

Učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Otok, u 2019./2020. šk.god., isplatit će se novčana pomoć u prostorijama općine (soba br. 4.), uz obvezno predočenje osobne iskaznice.

OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T
O DODJELI NOVČANE POMOĆI ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE S PODRUČJA OPĆINE OTOK ZA 2019/2020.ŠK.G.

Učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Otok, u 2019./2020. šk.god., isplatit će se novčana pomoć u prostorijama općine (soba br. 4.), uz obvezno predočenje osobne iskaznice.

Skip to content