Obilježena uspomena na 24.godišnjicu Vukovarske tragedije
18.11.2015
3. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
25.11.2015
Obilježena uspomena na 24.godišnjicu Vukovarske tragedije
18.11.2015
3. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
25.11.2015

U svim naseljima općine Otok postavljeni su kontejneri za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Suvremeno gospodarenje s otpadom je odvojeno prikupljanje otpada, i to na samom mjestu njegova nastanka. Otpad koji nije izbjegnut odnosno nije iskorišten treba odvojeno odložiti i prikupiti.Odvojenim se prikupljanjem omogućuje kružni tok tvari i energije a u postupku recikliranja uz očuvanje okoliša, postižu i gospodarske koristi.Da bi bila bolja uspješnost odvojenog prikupljanja otpada treba poštivati pravilo da se određena vrsta otpadne tvari odvojeno odlaže. U svrhu odvojenog prikupljanja otpada i stjecanja navika a ujedno i podizanja ekološke odgovornosti, općina Otok je u svim naseljima postavila kontejnere za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Planom gospodarenja otpadom općine Otok predviđeno je postavljanje zelenih otoka koji se sastoje od spremnika za: papir (karton),staklo i plastičnu ambalažu(PET). Mještani pojedinih naselja već su uočili postavljene kontejnere na lokacijama u svojoj sredini, pa tako imamo zelene otoke u: Rudi kod Kambera i HE Orlovac, u Udovičićima kod osnovne škole i Bilokapića, u Ovrlji je kod Šušića, u Gali je kod Ajdučića i Krenice a po Otoku je u centru, na Put Balinica, na Golim Brdima i iza leđa zgrade ambulante.

Za glomazni otpad biti će uskoro postavljeni po naseljima u suradnji sa MO veliki spremnici kapaciteta 7 m3. U centru Otoka putem mobilnog reciklažnog dvorišta omogućiti će se odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva(o čemu će se mještani još informirati).Ovim člankom ujedno skrećemo pažnju na potrebu za odvojenim prikupljanjem komunalnog otpada i njegovim odlaganjem u postavljene spremnike, ali navodimo da se dio tako prikupljenog otpada zbog tehničkih razloga neće uvijek na najbrži način i otpremiti na krajnje odredište(otkupljivaču…,).Odgovornost prema prirodi neka kod nas započne u svakom domaćinstvu, da se seosko naselje razumno i odgovorno ponaša u gospodarenju otpadom.

{gallery}2015_11_24{/gallery}

Skip to content