JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2017.g.
2. rujna 2017.
3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
11. rujna 2017.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lo samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – Tajnica,
Zorica Šentija, dip.iur.

Viša stručna suradnica za financije i računovodstvo,
Anka Vuleta, ekonomist

Stručna suradnica za opće i upravno – pravne poslove i društvene djelatnosti,
Jelena Bitunjac, upravni pravnik

Stručna suradnica za gospodarstvo, prostorno planiranje i komunalne poslove,
Ratka Ajdučić, dipl.ing.agr.- melior.

Radnik na održavanju,
Branko Erceg

Čistačica,
Milenka Vrdoljak

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak:
07:00 – 15:00 sati
Tel: 021/834-503, 021/661-028
Fax: 021/835-088
E-mail: opcina-otok@st.t-com.hr

Skip to content