Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – ERCEG STIPE – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
28.02.2018
JAVNI NATJEČAJ – Prijam u službu na neodređeno vrijeme – Jedinstveni upravni odjel – stručni suradnik/ica za gospodarstvo, prostorno planiranje i komunalne poslove
07.03.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – ERCEG STIPE – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
28.02.2018
JAVNI NATJEČAJ – Prijam u službu na neodređeno vrijeme – Jedinstveni upravni odjel – stručni suradnik/ica za gospodarstvo, prostorno planiranje i komunalne poslove
07.03.2018

Općinski načelnik Dušan Đula uputio je Poziv za javni uvid o nacrtu plana gospodarenja otpadom 2017.-2022. godine, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, sve do 03. travnja 2018. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 351-01/18-01/01
Ur broj:2175/04-02-18-02
Otok, 02. ožujak 2018. godine

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17) , Općinski načelnik 02. 03.2018. godine objavljuje:

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje 2017.–2022. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8,Otok , a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Otok (www.opcina-otok-stara.test).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti do 03. travnja 2018. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.

POZIV
PGO Općine Otok 2017. – 2022. godine

Skip to content