JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za 2022. godinu

Općina Otok uz Ukrajinu
25.03.2022
Općini Otok 270.000,00 kuna iz “Programa podrške brdsko- planinskim područjima “
20.04.2022
Općina Otok uz Ukrajinu
25.03.2022
Općini Otok 270.000,00 kuna iz “Programa podrške brdsko- planinskim područjima “
20.04.2022

Rear view of a farmer standing near a tractor in a corn field under a moody sky at sunset

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za  2022.g. za Mjere:

1.           POTPORA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

  • 1.1.       Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za držanje muznih krava, ovaca i koza
  • 1.2.       Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća te nabavu opreme za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća
  • 1.3.       Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje plastenika i staklenika (minimalna površina 150 m2) za proizvodnju voća, povrća, cvijeća i sl.
  • 1.4.       Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada
  • 1.5.       Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda
  • 1.6.       Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
  • 1.7.       Potpora za nabavku nove opreme, alata i strojeva za razvoj poljoprivredne proizvodnje

2.           POTPORA INVESTICIJAMA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  • 2.1.       Potpore ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

3.           POTPORA ZA PROMOCIJU I PLASMAN POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  • 3.1.       Potpora za sudjelovanje na sajmovima/manifestacijama

Potpore se dodjeljuju sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.)

NAČIN, ROK I MJESTO DOSTAVE PONUDA

            Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Općine Otok u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

„POTPORA – Mjera ___“ (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana sredstva) 

Rok za podnošenje  popunjenih Zahtjeva s traženom dokumentacijom  je od dana objave Javnog  poziva  do  30.  travnja 2022. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Skip to content