JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u šk. godini 2019/2020.

ODLUKA o “Komunalnom redu”
24.10.2019
POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2020. godinu
12.11.2019
ODLUKA o “Komunalnom redu”
24.10.2019
POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2020. godinu
12.11.2019

Općinski načelnik Općine Otok, dana 28. listopada 2019.g., oglasio je JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2019/2020. godini.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06/08), Općinski načelnik Općine Otok, dana 28. listopada 2019.g., oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
u 2019/2020. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije dodjeljuje Općina Otok učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2019/2020 godinu.

Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2019. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2020. godine.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2019/2020.

  Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:

 • Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice i original na uvid
 • Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore
 • IBAN broj računa
  Podnositelj, koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže :

 • Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2019/2020.
  Podnositelj, student prve godine visoko školske ustanove, prilaže:

 • Presliku domovnice
 • Presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole
 • Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2019/2020 izdanu od strane visoko školske ustanove
 • Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice i original na uvid
  Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na visokoškolskoj ustanovi, prilaže:

 • Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2019/2020

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva (zaključno s danom 11. 11. 2019.g.), svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.

ZAHTJEV – Srednja škola (.DOC)
ZAHTJEV – Studenti – 1. godina (.DOC)
ZAHTJEV – Studenti – 2, 3, 4, 5. godina (.DOC)
ZAHTJEV – Studenti – Apsolventi (.DOC)
IZJAVA (.DOC)

Skip to content