JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2018/2019. šk/ak.god.

OBAVIJEST o isplati  naknade za  troškove ogrjeva
21.10.2018
ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje 2017. – 2022. godine
23.10.2018
OBAVIJEST o isplati  naknade za  troškove ogrjeva
21.10.2018
ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje 2017. – 2022. godine
23.10.2018

Stipendije dodjeljuje Općina Otok učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2018/2019 godinu.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06/08), Općinski načelnik Općine Otok, dana 23. listopada 2018.g., oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
u 2018/2019. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije dodjeljuje Općina Otok učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2018/2019 godinu.

Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2018. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2019. godine.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2018/2019.

  Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:

 • OIB
 • Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice i original na uvid
 • Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore
 • IBAN broj računa
  Podnositelj, koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže:

 • Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2018/2019.
  Podnositelj, student prve godine visoko školske ustanove, prilaže:

 • Presliku domovnice
 • PPresliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole
 • Potvrdu o redovnom upisu u zimski semestar akademske godine 2018/2019 izdanu od strane visoko školske ustanove
 • Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice i original na uvid
  Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na visokoškolskoj ustanovi, prilaže:

 • Potvrdu o redovnom upisu u naredni semestar akademske godine 2018/2019

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva (zaključno s danom 07. 11. 2018.g.), svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.

POZIV
ZAHTJEV – 1. God.
ZAHTJEV – 2/3/45. God.
ZAHTJEV – Apsolvent/ica
ZAHTJEV – Srednja škola
IZJAVA

Skip to content