JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2017/2018. godini

PROGRAM PROSLAVE Dana općine Otok i blabgdana sv. Luke 2017.
10. listopada 2017.
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
27. listopada 2017.

Općinski načelnik Dušan Đula objavio je JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2017/2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06/08), Općinski načelnik Općine Otok, dana 23. listopada 2017.g., oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
u 2017/2018. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije dodjeljuje Općina Otok učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2017/2018 godinu.

Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2017. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2018. godine.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2017/2018.

  Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:

 • OIB
 • Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice i original na uvid
 • Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore
 • IBAN broj računa
  Podnositelj, koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže:

 • Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2017/2018.
  Podnositelj, student prve godine visoko školske ustanove, prilaže:

 • Presliku domovnice
 • Presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole
 • Potvrdu o redovnom upisu u zimski semestar akademske godine 2017/2018 izdanu od strane visoko školske ustanove
 • Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice i original na uvid
  Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na visokoškolskoj ustanovi, prilaže:

 • Potvrdu o redovnom upisu u naredni semestar akademske godine 2017/2018

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva (zaključno s danom 07. 11. 2017.g.), svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva
IZJAVA
ZAHTJEV – Srednja škola
ZAHTJEV – Fakultet – 1. godina
ZAHTJEV – Fakultet – 2,3,4,5. godina
ZAHTJEV – Fakultet – Apsolventi

Skip to content