JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2016/2017 godini

Obavijest o isplati naknade za troškove ogrijeva
12.10.2016
Proslavljen Dan općine Otok i blagdan sv. Luke
19.10.2016
Obavijest o isplati naknade za troškove ogrijeva
12.10.2016
Proslavljen Dan općine Otok i blagdan sv. Luke
19.10.2016

Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva (zaključno s danom 03. 11. 2016.g.).

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06 /08), Općinski načelnik Općine Otok, oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
u 2016/2017. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
– Stipendije dodjeljuje Općina Otok učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2016/2017 godinu.
– Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2016. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2017. godine.
– Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.
– Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA
Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2016/2017.

Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:
– OIB
– Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice i original na uvid
– Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore
– IBAN broj računa

Podnositelj, koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže:
– Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2016/2017.

Podnositelj, student prve godine visoko školske ustanove, prilaže:
– Presliku domovnice
– Presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole
– Potvrdu o redovnom upisu u zimski semestar akademske godine 2016/2017 izdanu od strane visoko školske ustanove
– Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice i original na uvid

Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na visokoškolskoj ustanovi, prilaže:
– Potvrdu o redovnom upisu u naredni semestar akademske godine 2016/2017

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva (zaključno s danom 03. 11. 2016.g.), svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Općinski načelnik:
Branko Samardžić

JAVNI POZIV
ZAHTJEV – Srednja škola
ZAHTJEV – Fakultet – 1. godina
ZAHTJEV – Fakultet – 2/3/4/5. godina
ZAHTJEV – Fakultet – Apsolventi
IZJAVA

Skip to content