Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2019.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
23.07.2019
OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole
10.09.2019
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
23.07.2019
OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole
10.09.2019

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 30. rujna 2019. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2019.godinu.

    Javna priznanja Općine Otok su:

  • priznanje počasnog građanina Općine Otok;
  • nagrada Općine Otok;
  • plaketa Općine Otok.

Prijedlozi  za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 30. rujna 2019. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa :022-01/19-01/46
Urbroj:2175/04-02-19-01
Otok, 30.kolovoza 2019. god.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.

Skip to content