JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2017.g.

Poziv na informativni sastanak – “ZAŽELI – program zapošljavanja žena”
25.08.2017
Jedinstveni upravni odjel
07.09.2017
Poziv na informativni sastanak – “ZAŽELI – program zapošljavanja žena”
25.08.2017
Jedinstveni upravni odjel
07.09.2017

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2017.godinu.

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2017.godinu.

    Javna priznanja Općine Otok su:

  • Priznanje počasnog građanina Općine Otok,
  • Nagrada Općine Otok,
  • Plaketa Općine Otok.

Prijedlozi  za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 30. rujna 2017. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa :022-01/17-01/17
Urbroj:2175/04-02-17-01
Otok, 31.kolovoza 2017. god.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.

Skip to content