Predstava “Otvoreni brak” u Općinskoj dvorani
20.07.2023
Općina Otok je preko FZOE nabavila električno vozilo za otpad, električnu čistilicu i kante za odvojeno prikupljanje stakla
24.07.2023
Predstava “Otvoreni brak” u Općinskoj dvorani
20.07.2023
Općina Otok je preko FZOE nabavila električno vozilo za otpad, električnu čistilicu i kante za odvojeno prikupljanje stakla
24.07.2023

Na temelju članka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok, raspisuje

Javni natječaj

za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/suradnice za financije i proračun – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Rok za prijavu zaključno sa 29.07.2023. g.

Skip to content