Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok

1. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
30.03.2015
2. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
02.07.2015
1. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
30.03.2015
2. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
02.07.2015

Temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Općina Otok objavljuje
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:350-02/15-01/01
Ur.br.: 2175/04-03-15-16

Otok 15.lipnja 2015.g.

Temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Općina Otok objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok provesti će se u razdoblju od 29. lipnja do 07. srpnja 2015.godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati i to u prostorijama općine Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok održati će se 01. srpnja 2015.godine u 13:00 sati u Otoku, u prostorijama Općine Otok.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Otok mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21 238 Otok do zaključenja javne rasprave 07.srpnja 2015.godine.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge čitljivo napisane dostave u roku određenom u ovoj objavi.

Pročelnica
Zorica Šentija

Skip to content