Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Jelačke mačkare
05.02.2017
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – NEDILJKO LACO – Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
15.02.2017
Jelačke mačkare
05.02.2017
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – NEDILJKO LACO – Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
15.02.2017

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Otok kao javni naručitelj objavljuje,

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA NA DOKOMENTACIJU O NABAVI

OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Otok, 13.02.2017. godine

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Otok kao javni naručitelj objavljuje,

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA NA DOKOMENTACIJU O NABAVI

Općina otok sukladno članku 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082, dionica: Otok-Gala s instalacijama JR i EE – KB 20(10)kV Otok-Obrovac Sinjski upućuje javnim pozivom od 27.01. 2017. godine pozvala je zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi radova i to:

  • opisu predmeta nabave,
  • tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
  • kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
  • kriterijima za odabir ponude i
  • posebnim uvjetima za izvršenje ugovora

CIJELO IZVJEŠĆE PREUZMITE U PRLOGU

IZVJEŠĆE
TROŠKOVNIK

Skip to content