Izvješće člana općinskog vijeća – JUKIĆ IVAN – Financijski plan / Plan rada / Program aktivnosti za 2017. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JUKIĆ IVAN – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
26.02.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JOZO OMRČEN-ČEKO – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
28.02.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JUKIĆ IVAN – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
26.02.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JOZO OMRČEN-ČEKO – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
28.02.2018

Izvješće člana općinskog vijeća – JUKIĆ IVAN – Financijski plan / Plan rada / Program aktivnosti za 2017. godinu

Izvješće člana općinskog vijeća – JUKIĆ IVAN – Financijski plan / Plan rada / Program aktivnosti za 2017. godinu

JUKIĆ IVAN – Financijski plan za razdoblje od 19.06.2017 do 31.12.2017.
JUKIĆ IVAN – Plan rada za 2017. godinu
JUKIĆ IVAN – Program aktivnosti iz samoupravnog djelokruga

Skip to content