Sv. Roko – proslava u Udovičićima
07.09.2015
Statut općine Otok
07.09.2015
Sv. Roko – proslava u Udovičićima
07.09.2015
Statut općine Otok
07.09.2015
GRB OPĆINE OTOK

GRB OPĆINE OTOK Likovno rješenje grba i zastave Općine Otok temelji se povijesno-geografskom naslijeđu potkamešničkog dijela Cetinske krajine gdje je devedesetih godina 20. stoljeća ustrojena općina Otok.

GRB OPĆINE OTOK
Grb se sastoji od jednobojnoga crvenog štita koji je oblikom identičan svome povijesnom naslijeđu – službenom grbu Republike Hrvatske. Crvene je boje koja je u ikonografiji simbol Kristove žrtve i kršćanskog mučeništva ali i hrvatskoga identiteta prisutnoga na hrvatskom povijesnom grbu i zastavi.

U središnjem dijelu štita nalazi se krilati vol koji ikonografski odgovara apokaliptičkom prikazu svetog Luke Evanđelista. Vol je simbol žrtvovanja Isusa Krista i Crkve kroz njezinu povijest, a zbog tisućljetnog upisa hrvatskog naroda u kršćansku povijest i puka Cetinske krajine.

Evanđelist Luka prisutan je u dokumentima hrvatskoga srednjovjekovlja kao naslovnik danas nepoznate crkve “Svetog Luke u blizini Cetine”. Ta je crkva, uz franjevačku crkvu Sv. Marije podno grada Sinja, najznačajnija srednjovjekovna sakralna građevina Cetinske krajine. Budući da se u Cetinskoj krajini sv. Luka štuje samo u Otoku, najvjerovatnije je bio zaštitnik mjesta s lijeve obale Cetine. Ona su u tursko i u mletačko doba pripadala franjevačkoj župi Otok: Grab do druge polovice 17. stoljeća, Gala do 18. stoljeća, Ruda do sredine 19. stoljeća te Udovičići, Korita i Otok do danas.

Krilati vol je u crnom obrubu. Po heraldičkom i astralnom pravilu bijele (srebrene) je boje. U njegovu se podnožju nalazi zlatni krug, odnosno zlatna “nebeska zvijezda”, od pet koncentričnih kružnica s križem u sredini. Te koncentrične kružnice simboliziraju neraskidivost i jedinstvo naših općinskih mjesta: Gale, Otoka, Udovičića, Rude i Korita. “Nebeska zvijezda” preuzeta je s kamenog pluteja starokršćanske crkve iz Gale (otok Gacko) od koje danas osim navedenoga nije sačuvano ni traga.

Štit grba obrubljen je bijelom i crnom bojom.

ZASTAVA OPĆINE OTOK ZASTAVA OPĆINE OTOK
Zastava općine Otok bijele je boje, boje koja je u hrvatskom povijesnom naslijeđu također dio njegova identiteta. U liturgiji je bijela boja simbol uskrsnuća i svečanosti. Omjer širine i dužine zastave je 2:1.

Grb Općine nalazi se u gornjem dijelu. Podno grba, koji se točno poklapa sa sredinom zastave, nalazi se plava lenta u koju je latiničnim majuskulom upisan naslov OPĆINA OTOK. Plava boja simbolizira Cetinu i vode njezina sliva: Rudu, Ovrlju, Jarugu-Krenicu, Kosinac, bez kojih ne bi bilo života cijeloj u Cetinskoj krajini.

Zastava je obrubljena starohrvatskim pleterom zlatne boje kakvim je friziran križ na pluteju nekadašnje starohrvatske crkve iz Udovičića (staro groblje).

Grb i zastavu Općine Otok osmislili su i realizirali Ivan Botica, asisent na Odsjeku za povjest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te Ivan Grgat, akademski slikar iz Zagreba.

Grb i zastava Općine Otok svojom heraldičkom i veksilološkom izvedbom simbolizira trajni upis identiteta puka Općine Otok u hrvatski narod i njegovu povijest te promiče ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Skip to content