9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
14.05.2018
Načelnik Dušan Đula nagradio najbolje učenike
03.07.2018
9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
14.05.2018
Načelnik Dušan Đula nagradio najbolje učenike
03.07.2018

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17), i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 03/13 – pročišćeni tekst i 03/17), Općinsko vijeće općine Otok na 9. sjednici održanoj 15. svibnja 2018. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2017. GODINU

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17), i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 03/13 – pročišćeni tekst i 03/17), Općinsko vijeće općine Otok na 9. sjednici održanoj 15. svibnja 2018. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2017. GODINU

Izvještaj se nalazi u prilogu.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2017. GODINU

Skip to content