15. rujna 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2022.g.

9. rujna 2022.

OBAVIJEST – dodjela novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok

Temeljem Odluke o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok za 2022/2023. šk.god., učenicima srednjih škola s prebivalištem na […]
4. kolovoza 2022.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 79/21.
28. srpnja 2022.

Financiranje nabave dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i likovne mape) za 2022/2023 šk.god. učenicima osnovne škole na području Općine Otok

Općina Otok financirat će nabavu dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i likovne mape) za 2022./2023. školsku godinu svim učenicima/učenicama osnovnih škola od I.–VIII. razreda, koji pohađaju […]
28. srpnja 2022.

Javni poziv za sudjelovanje u realizaciji nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole za 2022/2023 šk.god.

Općina Otok objavljuje javni poziv trgovačkim društvima i obrtima koje se bave prodajom dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i likovne mape) za sudjelovanje u realizaciji prava […]
12. srpnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok

Klasa: 112-01/22-01/5 Urbroj: 2181-36-02/01-22-1 od 27. VI. 2022. (4755) Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi […]
23. svibnja 2022.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

19. svibnja 2022.

Javni radovi – oglas

Općina Otok raspisala je Oglas za prijem u javne radove u temeljem programa javnih radova “Komunalni poslovi – održavanje javnih površina u Općini Otok”
25. veljače 2022.

Financijsko izvješće za razdoblje 1-12/2021

Skip to content