12. listopada 2020.

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI Općina Otok nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela […]
3. veljače 2020.

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok neće imati značajne negativne […]
27. siječnja 2020.

Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/20 – 02. siječnja 2020.

Objavljen 02.siječnja 2020. godine – 1. Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda općine Otok za razdoblje 1-3/2020.g. 2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja […]
12. studenoga 2019.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Otok za 2019.g.

12. studenoga 2019.

Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019. godinu

12. studenoga 2019.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019. godinu

24. listopada 2019.

ODLUKA o “Komunalnom redu”

24. listopada 2019.

ODLUKA o “Komunalnoj naknadi”

24. listopada 2019.

ODLUKA o “Komunalnom doprinosu”

Skip to content