23.04.2024

OGLAS za prijem u radni odnos – POSAO +

OGLASza prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok temeljem programa osposobljavanja na radnom mjestu – POSAO + REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA OTOKOPĆINSKI NAČELNIKKLASA:112-01/23-01/12URBROJ: 2181-36-02/1-24-03Otok, […]
05.04.2024

Oglas za prijam u radni odnos – projekt Zaželi

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA OTOK OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:112-01/24-01/01 URBROJ:2181-36-02/24-01 Otok, 04. travnja  2024 .g.   Sukladno Odluci o financiranju, donesene od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, […]
31.01.2024

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA OTOKOPĆINSKI NAČELNIKKLASA: 372-01/24-02/01URBROJ: 2181-36-03/1-24-2Otok, 31. siječnja 2024. Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i […]
13.12.2023

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika –  višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

KLASA: 112-06/23-01/01 URBROJ: 2181-36-03/01-23-1 Otok, 8. prosinca 2023. godine Na temelju članka 19. stavka 1. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj […]
28.11.2023

Zakup kućica u sklopu manifestacije „Advent u Otoku 2023.“

Na temelju Odluke o održavanju manifestacije „Advent u Otoku 2023.“, KLASA:610-01/23- 01/02, URBROJ:2181-36-02/1-22-01 od 17. studenoga 2022. godine, Općinski načelnik Općine Otok objavljuje Javni poziv za […]
Skip to content