31.01.2024

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA OTOKOPĆINSKI NAČELNIKKLASA: 372-01/24-02/01URBROJ: 2181-36-03/1-24-2Otok, 31. siječnja 2024. Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i […]
13.12.2023

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika –  višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

KLASA: 112-06/23-01/01 URBROJ: 2181-36-03/01-23-1 Otok, 8. prosinca 2023. godine Na temelju članka 19. stavka 1. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj […]
28.11.2023

Zakup kućica u sklopu manifestacije „Advent u Otoku 2023.“

Na temelju Odluke o održavanju manifestacije „Advent u Otoku 2023.“, KLASA:610-01/23- 01/02, URBROJ:2181-36-02/1-22-01 od 17. studenoga 2022. godine, Općinski načelnik Općine Otok objavljuje Javni poziv za […]
20.11.2023

P O Z I V ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTUI OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06, 150/08, […]
Skip to content