23. srpnja 2021.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

14. travnja 2021.

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

21. svibnja 2020.

Plan nabave Općine Otok za 2020. godinu

27. prosinca 2019.

5. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

12. studenoga 2019.

3. Izmjene i dopune plana  nabave općine Otok za 2019. godinu

19. ožujka 2019.

Plan nabave općine Otok za 2019. godinu

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.120/2016) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – pročišćeni tekst, 03/17,03/18), […]
15. veljače 2019.

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Otok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), OPĆINA OTOK, objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Otok ne smije sklapati ugovore o […]
8. kolovoza 2017.

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Općinski načelnik donio je Izvješće prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082
1. kolovoza 2017.

Javna nabava radova “Izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala”

Skip to content