21. rujna 2022.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Otok za 2022.godinu

25. veljače 2022.

Financijsko izvješće za razdoblje 1-12/2021

29. prosinca 2021.

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2022.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.GODINU

29. studenoga 2021.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2021.G.

19. studenoga 2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15.), Općina Otok otvara i objavljuje dana 19. studenoga 2021. godine Savjetovanje sa […]
29. rujna 2021.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2021 GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2021
9. rujna 2021.

Transparentnost proračuna

Putem besplatne aplikacije od sada svi građani imaju transparentan uvid u isplate iz Proračuna Općine Otok, uključujući isplate pravnim i fizičkim osobama, kao i troškove.    Ovim […]
23. srpnja 2021.

Financijsko izvješće za razdoblje 1-6/2021

 
14. travnja 2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 1-3 2021

Skip to content