06.12.2022

Prijedlog Proračuna Općine Otok za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15.), Općina Otok otvara i objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga […]
Skip to content