16. studenoga 2022.

Besplatan prijevoz za studente

Općina Otok će financirati troškove prijevoza redovnih i izvanrednih studenata sa prebivalištem na području Općine Otok za akademsku godinu 2022./2023. Radi ostvarivanja prava na financiranje troškova […]
2. siječnja 2020.

Zahtjev za naknadu za opremu novorođenog djeteta

2. siječnja 2020.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za sklapanje braka

Skip to content