30. travnja 2021.

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE OTOK

30. travnja 2021.

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OTOK

20. travnja 2021.

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU JUO OPĆINE OTOK NA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR-REFERENT/ICA

15. travnja 2021.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU JUO OPĆINE OTOK ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK/CA

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA OTOK JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-02/21-01/03 URBROJ: 2175/04-03-21-01 Otok, 12.04.2021.g. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i […]
14. travnja 2021.

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

14. travnja 2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 1-3 2021

14. travnja 2021.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU

14. travnja 2021.

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE OTOK U 2021. GODINI

12. travnja 2021.

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJ KOMUNALNI RADNIK

Skip to content