29. prosinca 2021.

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2022.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.GODINU

23. prosinca 2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE OTOK BROJ 17/21

21. prosinca 2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE OTOK BROJ 16/21

20. prosinca 2021.

7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

17. prosinca 2021.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Otok

29. studenoga 2021.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2021.G.

4. studenoga 2021.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2022.godinu

28. listopada 2021.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Otok

20. listopada 2021.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u šk./ak.god.2021/2022

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA OTOK OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:604-02/21-01/ 01   URBROJ: 2175/04-02-21-2 Otok, 20. listopada 2021.godine Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja […]
Skip to content