18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
26.03.2019
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio
02.05.2019
18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
26.03.2019
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio
02.05.2019

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo

Preuzeto sa službenih stranica Hrvatskih voda, objava od 13.07.2019. godine:

“Za EU projekt Trilj, Otok i Dicmo potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.

Ovaj projekt vrijedan je 247,4 milijuna kuna od čega 132,8 milijuna čine EU sredstva – Operativni programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Preostalih 65,1 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 28,2 milijuna kuna) te grad Trilj 4,8 milijuna kuna, općina Otok 3,5 milijuna kuna te općina Dicmo 223 tisuće kuna.

Projekt će obuhvatiti radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj, vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok, kao i proširenje i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj 2. stupnja pročišćavanja.

Ovim Projektom će se proširiti mreža vodoopskrbe u priključenjem 21 stanovnika naselja Jabuka u gradu Trilju, a u općini Dicmo priključit će se novih 114 stanovnika na vodu naselja Sušci čime se povećava priključenost na vodu aglomeracije Trilj i aglomeracije Dicmo s 94% na 100%.

Isto tako povećat će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje s postojećih 35% na 88% u Trilju i na 68% u Otoku u kojem trenutno ne postoji sustav odvodnje.

Procijenjeno trajanje provedbe Projekta je najkasnije do studenog 2022. godine.”

https://www.voda.hr/hr/novosti/potpisani-ugovori-za-dva-eu-projekta-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/projekt-integralnog-sustava-vodoopskrbe-i-odvodnje-cetinske-krajine-trilj-otok-i-dicmo/

http://www.viock.hr/eu-projekti/radovi-na-vodoopskrbnom-sustavu-aglomeracija-otok-i-dicmo-te-sustavu-odvodnje-aglomeracije-otok-projekt-integralnog-sustava/

https://www.voda.hr/hr/novosti/potpisani-ugovori-za-eu-projekt-aglomeracije-sinj-ukupne-vrijednosti-378-milijuna-kuna

Skip to content