Jedinstveni upravni odjel
07.09.2017
POZIV mještanima za sudjelovanje u izradi proračuna za 2018. godinu
12.09.2017
Jedinstveni upravni odjel
07.09.2017
POZIV mještanima za sudjelovanje u izradi proračuna za 2018. godinu
12.09.2017

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 3. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 13. rujna 2017. u 10:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/17-02/05
Urbroj: 2175/04-01-17-01
Otok, 06. rujna 2017. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

13. rujna 2017. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Otok
3) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2017. godinu
4) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Otok za 2017.g.
5) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad vijećnicima Općinskog vijeća Općine Otok
6) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
7) Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2016.g.
8) Izvješće o radu davatelja usluge za 2016.g. – ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
9) Program proslave Dana Općine Otok i blagdana sv.Luke 2017.g. (prijedlog)
10) Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Skip to content