OBAVIJEST o potpisivanju Ugovora o stipendiranju studenata u 2019/2020 akademskoj godini
11.12.2019
5. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
27.12.2019
OBAVIJEST o potpisivanju Ugovora o stipendiranju studenata u 2019/2020 akademskoj godini
11.12.2019
5. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
27.12.2019

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 25. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 18. prosinca 2019. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/19-02/09
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 11. prosinca 2019. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

18. prosinca 2019. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Plan Proračuna Općine Otok za 2020.g. s projekcijama na 2021. i 2022.g.
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2020.g.
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2020.g.
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.
6. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2020.g.
7. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2020.g.
8. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2020.g.
9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2019.g.
10. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2020.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
11. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2019.g.
12. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2020.g.
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta
14. Prijedlog Odluke o financiranju troškova boravka djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću Žabica Otok
15. Prijedlog financijskog plana DV Žabica za 2020.g.
16. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

Skip to content